• Alminde-Viuf Fællesskole
 • Storgaden 3, 6052 Viuf
 • 79 79 78 60
 • alvskole@kolding.dk
 • 5798005331001
image
Billedet på sidehoved

ALMINDE-VIUF FÆLLESSKOLE - FREMTIDENS KOMPETENCER - VORES SKOLE

7.a og 7.b på tur til Funky Monkey Park

Nyhed billede
Dybt at falde...
 • ikon
  Søren Storm den 23-06-2017
  Hermed talen til årets translokation. God læsning

  Venlig hilsen

  Søren Storm
 • ikon
  Liselotte W. Jørgensen den 15-06-2017
  Ingen radonfare hos os
  I starten af året satte kommunen små målere op på samtlige skoler og daginstitutioner for at tjekke koncentrationen af den sundhedsfarlige luftart radon. Nu har vi fået resultatet, og heldigvis er der ingen grund til at være urolig.
  ”Indholdet af radon er på ingen måde kritisk i Kolding Kommunes skoler og daginstitutioner. Der er ikke behov for særlige foranstaltninger ud over, at man selvfølgelig altid skal lufte ud og sørge for god ventilation for at sikre et sundt indeklima,” siger embedslæge Henrik L. Hansen efter at have vurderet resultaterne af den omfattende screening.
  Mængden af radon på Alminde-Viuf Fællesskole ligger under Sundhedsstyrelsens vejledende grænseværdi.
  Du kan læse mere om undersøgelsen og se værdierne for de enkelte institutioner på kommunens hjemmeside – Link. https://www.kolding.dk/index.php?option=com_reditem&view=itemdetail&id=109199.